Προγράμματα και Δραστηριότητες

Tο καθημερινό πρόγραμμα εξελίσσεται μέσα από δημιουργικές εναλλασσόμενες δραστηριότητες. Με παιγνιώδη τρόπο και μέσω μιας διαθεματικής προσέγγισης των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, τα παιδιά κατακτούν τη γνώση βιωματικά. ΣΤΟΧΟΣ είναι η ολιστική μάθηση, η ολόπλευρη δηλαδή ανάπτυξη του παιδιού, τόσο στον γνωστικό-πνευματικό τομέα και στον τομέα των δεξιοτήτων, όσο και στον αισθητικό, ηθικό, ψυχικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ (2,5-3 ετών)

Σε αυτή την τόσο τρυφερή ηλικία τα κύρια βιώματα των παιδιών προέρχονται κυρίως από την οικογένεια τους. Επομένως στη πρώτη επαφή με το σχολείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά να αισθανθούν ασφάλεια και αγάπη, ώστε να μπορέσουν να μας εμπιστευτούν. Το παιχνίδι γίνεται αρωγός στην επαφή με δραστηριότητες, οι οποίες θα βοηθήσουν τη συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αδρή και λεπτή κινητικότητα. Προκειμένου να το πετύχουμε αυτό, γνωρίζουμε στα παιδιά νέα υλικά και παιχνίδια μέσω των οποίων αναπτύσσουν παράλληλα τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Με γνώμονα τις αναγκές του κάθε παιδιού στοχεύουμε στην αυτονόμηση και στην κοινωνικοποίησή του.

ΠΡΟΠΡΟΝΗΠΙΟ (3-4 ετών)

Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά αναπτύσσουν την κοινωνικότητα τους δημιουργώντας τις πρώτες φιλίες τους. Κύριος στόχος μας γίνεται η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, εστιάζοντας στη διάνθιση της ενσυναίσθησης τους. Μέσα από τα πολλά και διαφορετικά ερεθίσματα που λαμβάνουν τα παιδιά εντός του σχολικού περιβάλλοντος αναπτύσσουν ποικίλες γνωστικές δεξιότητες, όπως εμπλουτισμός του λεξιλογίου, χωροταξική νοημοσύνη, κριτική σκέψη, αντίληψη προμαθηματικών εννοιών. Επιπλέον, εστιάζουμε στην αυτονόμηση των παιδιών σε όλα τα στάδια της καθημερινότητάς τους, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την αυτοπεποίθησή τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Messy play

Κηπουρική

Μαγειρική-Ζαχαροπλαστική

Γυμναστική

Δανειστική βιβλιοθήκη

Εικαστικά

Χειροτεχνίες

Φυσικές Επιστήμες- Πειράματα

Θεατρικό παιχνίδι

Κουκλοθέατρο

Προμαθηματικές έννοιες

Λογοτεχνική Αγωγή

Αγγλικά

Κεραμική & Τέχνη

Μουσική

Μουσικοκινητική